Säkerhet, kontroll, besparingar och effektivitet
När ni kontrakterar BHybrid-plattformen så får ni tillgång till en hybrid molntjänst som består av två integrerade system. Det ena är det privata molnet där ni själva skapar och kontrollerar användare som kan tilldelas olika profiler, behörighetsnivåer och roller. Det andra är ett externt tillgänglig molntjänst som tillåter era intressentern att på bara några sekunder få tillgång till värdefull information.Hybridmoln


Vi kombinerar säkra privata molntjänster med externa moln som garanterar en säker tillgång till publikationer och dokument på snabbast möjliga sätt samtidigt som det skyddar känsligare intern information.

Privat molntjänst: Säkerhet och Kontroll


Våra servrar är placerade i högklassiga datacenter med marknadledande system för bibehållen drifts- och dtasäkerhet. Där förvarar vi publikationer, dokument, kontaktdatabaser och avancerade elektroniska kommunikationstjänster som vi erbjuder våra kunder. Det vill säga i en övervakad och säker miljö.

Plattformen är fördelade över olika platser i världen, i datacenter i länder inom europeiska gemenskapen eller som är registrerade som säkra platser som garanterar dataintegritet och som alltid är underleverantörer av högsta klass. Vi har dessutom specialister som övervakar trafik och servrar inom dessa datacenteren vilket innebär ytterligare säkerhet.

Extern molntjänst: Glokal tillgänglighet


Vi använder externa molntjänster från erkända operatörer för kunna garantera en snabb och optimerad informationsvisualisering.

Var än era kunder befinner sig så visas all typ av innehåll blixtsnabbt tack vare användningen av flera paralella distributionssystem för digital information med privata cachar i dussintals lokala datacenter globalt över hela världen.

Åtkomstkontroll


I BHybrid så registreras användarnas åtgärder i loggar som möjliggör en kontinuerlig kontroll av de flesta processer i systemet så som inloggningar, åtkomst till uppgifter och ändringar. Att veta vem som gör vad garanterar en bättre fördelning av uppgifter, förbättrar ansvarsfördelning och minskar problem eftersom registreringen sker är på alla nivåer i platformen.

Besparingar och Effektivitet


Våra kunder drar inte bara nytta av våra applikationer och lösningar som vi erbjuder utan drar även nytta av stordriftsfördelar som tillåter dem att förbättra sina finansiella nyckeltal och effektivitet genom att integrera teknik som är i ständig utveckling.
Be oss ringa upp
Sweden:  +46 8 559 220 63
Spain:  +34 911 107 618  |  +34 931 124 200
Peru:  +51 1 683 00 68
 
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Laddar...
BHybrid - Onhoff © Copyright 2000-2018. All rights reserved.Juridisk information
ONHOFF