Vision och Mål


Vision


Att vara strategisk global och lokal samarbetspartner för stora organisationer som tillåter dem att kunna integrera samverkande processer baserade på långsiktiga tjänster som förbättrar effektivitet och deras affärsmodeller.Mission


Att erbjuda kollaborativa system som tillåter utnyttjandet av synergier mellan interna avdelningar och externa intressenter för alla typer av organisationer. Detta möjliggör i sin tur att man kan dra nytta av de möjligheter som finns globalt utan att förlora den lokala förankringen.
Gör livet enklare för individen och företag mer lönsamma med hjälp av teknologi som ett medel och inte som ett mål.
Hjälpa till att genomföra och fullfölja lagar om personuppgifter och dataskydd för våra kunder så att de kan minska sina juridiska risker.
Visa att socialt ansvar kan och bör vara lönsamt för företagen på kort och lång sikt.
Skydda immateriella rättigheter och underlätta utbyte av idéer och kultur genom att skydda upphovsrättsinnehavare.
Skydda företag och deras varumärken och minska deras juridiska risker och förbättra kontrollen över deras internet användning.
Hjälpa kultursektorn utvecklas för att fortsätta leverera påtagligt värde för samhället.

Be oss ringa upp
Sweden:  +46 8 559 220 63
Spain:  +34 911 107 618  |  +34 931 124 200
Peru:  +51 1 683 00 68
 
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Laddar...
BHybrid - Onhoff © Copyright 2000-2018. All rights reserved.Juridisk information
ONHOFF