hybrid bookshelf  |  Bokhyllor för digitala publikationer och dokument
 

Dynamisk visualisering av multipla dokument och publikationer

 

Löser problemet och svårigheterna som många organisationer upplever då man skall publicera många dokument och publikationer på en websida, intranät eller extranät på ett visuellt och åkomligt sätt.

Förbättra åtkomsten och läsbarheten för era digitala publikationer och dokument
Spara värdefulla arbetstimmar genom att automatisera pubiceringsprocessen av ert innehåll och presentera det på ett snyggt och tillgängligt sätt
Viralisera ert digitala innehåll
Förbättra kvalitén på er websida då ni inte riskerar att publicera inaktuell information
Tillåt olika avdelningar att publicera innehåll på er web utan att behöva skicka eller dela samma pdf-fil via e-mail eller i olika mappar i ert interna IT-system
Tillåter er att skicka flera olika dokument oberoende av dess storlek via e-mail utan bifogade filer tack vare URL-adresser till digitala bokhyllorEgenskaper och användningsområde
Byt ut anonyma och dysfunktionella listor av pdf-filer mot visuella, tillgängliga och personligt anpassade bokhyllor


Tack vare denna snabba, visuella och användarvänliga lösning så kommer pdf-listor med nedladdningsbara filer snart att tillhöra det förgångna

Gör varje ansvarig på olika avdelningar i er organisation mer självständig
Vem som helst kan, utan tidigare IT-kunskap, hantera HybridBookshelf och skapa, anpassa samt fylla upp en eller flera hyllor i en bokhylla med innehåll på endast några få minuter. Tjänsten är gjord för att vara såpass användarvänlig att publicering av digitala dokument och publikationer kan genomföras av vem som helst när som helst utan att vara beroende av någon annan.
Publicera en grupp publikationer i en eller flera kanaler samtidigt
Systemet sparar många arbetstimmar genom att underlätta möjligheterna till att publicera och uppdatera digitala publikation/dokument på en eller flera websidor samtidigt
Vem som helst kan, utan behov av särskild IT-kompetens, skapa, designa och välja ut innehåll i form av digitala publikationer och dokument. Detta leder samtidigt till att man sparar tid med hjälp av vår automatiserade publiceringsprocess.
Förbättra sök av information bland flera digitala dokument och publikationer


Med vår plattform kan du med ett enda klick söka information i en grupp bestående av flera olika publikationer eller dokument.

Vårt nya system tillåter er att hitta innehåll på bara några sekunder och få tillgång till informationen på de specifika sidorna i publikationerna där informationen finns.

Integrera vår lösning för informationssök med sökfunktionen för er hemsida och låt era besökare ta del av informationen via ett och samma verktyg.
Inkludera sökfunktionen i bokhyllor som bäddas in direkt på er hemsida

Schemalägg automatiserad publicering och borttagning av innehåll


Programering av åtkomsten till digitala publikationer och dokument gör att ni inte längre behöver oroa er för att komma ihåg att lägga upp ny eller ta bort inaktuell information från er hemsida eller andra digitala kanaler.

Direkt publicering av innehåll
Programerad publicering av innehåll
Programering av omderigering av innehåll
Snabb och lättåtkomlig åtkomst till multipla dokument och publikationer


Att behöva hantera många olika digitala publikationer/dokument utan en logisk och strukturerad organisering innebär en överhängande risk för många bortkastade arbetstimmar.

Grupper
Grundläggande organisering av olika publikations-/dokumentgrupper
Hantering av Kategorier
Hantering av kategorier i flera olika nivåer möjliggör t.ex. hanteringen av marknadsmaterial för olika produkter och underprodukter och en strukturerad automatiserad publicering av dessa.
Hantering av Marknader
Att kunna organisera innehåll baserat på olika marknader gör det möjligt för exporterande och mulitinationella organisationer att hantera digitalt innehåll utan onödigt dubbelarbete.
Hantering av varumärken
Tillåter en automatisk uppdelning av innehåll för olika varumärken, egna eller från tredje part.
Tack vare organiserat innehåll så kan ni även dra nytta av följande fördelar:

Analysrapporter som ger er relevant information baserat på de olika kriterier som just er organisation satt upp
Använda er organisations kriterier för att filtrera informationssökningar bland grupper av dokument och publikationer
Förbättra visualiseringen och åtkomsten till innehåll som publiceras i digitala bokhyllor (HybridBookshelf)

AnvändningsområdenDoku-centriska Websidor


Hantera digitala dokument, publikationer och innehåll på websidor på ett smidigare sätt och gör dem åtkomligare med en bättre presentation och visualisering via digitala bokhyllor. Detta möjliggör ett bättre utnyttjande av det material som ni redan har.

Som webmaster så kan ni få mer tid över åt mer meningsfulla arbetsuppgifter då publiceringsprocessen för digitala publikationer och dokument på er websida kan automatiseras.
Tillgång till innehåll på ett intuitivt och visuellt sätt.
Varje bokhylla kan presentera en eller flera olika grupper/typer av publikationer
Ett och samma dokument kan kommas åt via en eller flera bokhyllor
Varje bokhylla kan kommas åt via en enkel URL-adress eller som en inbäddad version direkt på en eller flera hemsidor
Ni kan även publicera ert innehåll på en åtkomstskyddad portal på er websida och säkerställa att endast inloggade besökare kan komma åt det


Indexerat internt dokumentbibliotek


Lösning som kan integreras på intranät eller extranät och anpassas för att presentera dokument för specifika användare eller publikationer i er organisation


Systemet tillåter er att dela med er av information utan att behöva distribuera den fysiskt i olika filformat vilket gör att ni bibehåller 100% kontroll över informationen utan att kompromissa med åkomstbarheten för mottagaren.

Möjliggör åtkomst till så väl publika publikationer som interna dokumet som kräver åtkomstskydd
Tillåter er att organisera innehåll på ett smidigt och tidseffektivt sätt
Gör så att ni kan dela innehåll mellan olika interna avdelningar
Direkt åtkomst till ert innehåll utan behov av att ladda ner pdf eller andra typer av filer
Reducerar den interna datatrafiken och belastningen på mail-servrar då det inte längre finns behov av att bifoga, skicka eller ladda ner små och stora filer
Möjlighet att söka information inuti samtliga publikationer och dokument och få tillgång till sökresultat direkt på sidnivå istället för att göra om sökningen två gånger som normalt sker


De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF