hybrid dataroom  |  Dokument i intranät
 

Det smidiga sättet att dela med sig av stora och många dokument och publiaktioner med maximal säkerhet

 

BHybrid möjliggör kontrolloch uppföljning av användande och läsarbeteende för dokument och publiaktioner, säker delning av innehåll och gör så att mottagare och läsare alltid har tillgång till den senaste informationen i de fall att man uppdaterar det och skapar nya versioner.

Spara tid då ni organiserar och distribuerar era dokument
Spara kostnader då ni kan reducera utskrift av dokument och publikationer
Förbättra åtkomsthanteringen och säkerheten för era dokument
Bestäm själv vem som skall få tillgång till ert digitala innehåll
Tilldela era olika grupper av intressenter och mottagare tillgång till olika grupper av publikationer

Ger konkreta lösningar


Lösning för att ge en kontrollerad åtkomst för digitalt innehåll som möjliggör visningen av ett eller tiotals dokument eller publikationer med olika inställningar för åtkomst, visualisering och kontroll.

Distribution av pdf-filer gör att man tappar kontrollen över sina dokument och orginal. Från stunden då en pdf-fil laddas ner eller bifogas och skickas i ett e-mail så kan kontrollen över innehållet inte längre garanteras.
Egenskaper och användningsområde
Ge era kunder, kursdeltagare eller andra typer av intressenter tillgång till era dokument och publikationer via privata och säkra portaler


Hantera och organisera era dokument och ge era kunder, leverantörer (via extranät), anställda (via intranät) eller samarbetspartners olika typer av åtkomst.Åtkomstskydd och full kontroll av era dokument var ni än befinner er


Podrà monitoritzar, controlar, protegir i compartir els seus continguts en qualsevol part del món en segons sense necessitat de perdre el control ni haver de descarregar l'original.Automatisk indexering av innehåll för snabb infromationssökning bland hundratals dokument


Med vår lösning så blir det möjligt att söka efter infromation med ett enda klick på en grupp av dokument.

Vårt nya system tillåter er att hitta innehåll på bara några sekunder och få tillgång till informationen på de specifika sidorna i publikationerna där informationen finns.Organisera era dokument på ett effektivt sätt med hjälp av olika kategorier


Optimera hanteringen och uppdateringen av era dokument för att kunna spara mer tid i det dagliga arbetet.

Olika funktioner för klassificering hjälper er att organisera dokument och bestämma vem som skall ha åtkomst till vad.Få tillgång till information om vad, när och vem som besöker och läser era dokument


Med hjälp av BHybrids egna analysverktyg så kan ni få full kontroll över alla era dokument som konsulteras av era intressentgrupper så att ni hela tiden kan vara informerade om vem som har tagit del av ert innehåll så väl som t.ex. geografisk statistik, teknisk information om operativsystem och vilka enheter som era läsare har använt sig av.Förbättra kvalitén och åtkomsten för den information som ni redan idag producerar och som ni vill publisera


Vår lösning kan smidigt och på kort tid konvertera vilket dokument eller publikation som helst för att sedan kunna konsulteras via en display som erbjuder en snabbare och effektivare åtkomst i ett läsvänligt format som påminner om traditionella publikationer.

Ni kan själva bestämma om ni vill att man skall kunna ladda ner innehållet som pdf-fil, skriva ut det eller genomföra sökningar i det. Det går även att lägga in interaktiva element som länkar och innehållsförteckningar.

  se demo
Hantering:


Tillåter hanteringen av flera säkra och privata portaler som kan ge åtkomst till digitala dokument
Tillåter er att visa ett, tiotals eller hundratals dokument
Tillåter visningen av ett och samma dokument i olika portaler och att alltid bibehålla informationen i det uppdaterad

Innehåll:


Tillåter sökning efter information i samtliga dokument och att direkt kunna ta del av den på den sida/de sidor där sökresultatet påträffats
Tillåter läsning av dokument och övrigt innehåll utan att behöva ladda ner det
Tillåter er att underlätta åtkomsten till information utan att förlora kontrollen över era orginaldokument

Åtkomst:


Tillåter utdelning av inloggningsuppgifter till olika personer för en och samma portal
Tilltåter kontroll över vem som loggar in och konsulterar era dokument

Kontroll och analys:


Möjliggör än bättre kvalite för läsaren oavsett enhet
Tillåter begränsandet av möjligheterna till att skriva ut och/eller ladda er innehåll
AnvändningsområdenVilken organisation som helst som önskar ge sina intressenter (kunder, leverantörer, anställda etc.) åtkomst till en kontrollera och säker digital miljö där de kan läsa och ta in information utan att den skickas via e-mail eller laddas ner.

De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF