Tjänster för intelligent dataöverföring

Tjänsterna för överförande av digital information tillåter er att utveckla era dokumentarkiv, databaser och kommunikaitonskanaler och utnyttja er fulla potential på internet.Överföringen av datainformaiton tillåter organisationer att ta ett stort steg framåt när det kommer till kvalitet genom att externalisera och därmed utveckla tekniska och operativa processer.


Precis som rådgivningen för att förbättra vissa processer så handlar hanteringen av överföringen av data inte bara om att förändra processer utan även de hjälpmedel och media som man använder.

Det är därför tjänsterna för dataöverföring inte handlar om att externaliserar den inledande processen utan även kräver en utbildning som tillåter personalen att börja använda det nya systemet i sitt dagliga arbete direkt efter att överföringsprocessen är genomförd.


Överföring av dokument och publikaiotner


Tjänsterna för överföring av dokument och publikationer möjliggör organisering av registreringen av digital information och konvertera den till ett digitaliserat format. Dessa tjänster är ofta anlitade av de företag som är ägere av informationen eller de företag som tillhandahåller tjänster för datalagring.


Överföring av arkiv och bibliotek


Många tidningsarkiv har redan digitaliserats genom att generera enorma dokument som dock varken kan kommas åt eller laddas ner snabbt och som heller inte tillåter läsaren att söka efter information.

Systemen för migrering av filer samt organiseringen av digitalt innehåll i arkiv skapar möjlighet för tjänster som tillåter er att visa alla de dokument som ni vill publicera på ett ytterst visuellt, åtkomligt och kostnadseffektivt sätt. Detta ger nytt liv till ert arkiverade innhåll på internet vilket i sin tur innebär att man, i vissa fall, kan skapa nya affärsmodeller och intäkter med hjälp av dessa äldre publikationer och ge dem ett helt nytt värde.

 
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
Global Compact
ONHOFF