Service för aktivering/implementering av plattformen

Olika sätt att integrera lösningarna tack vare tjänster för implementering och mervärde.


Beroende på er organisations storlek och struktur, era medarbetare och deras krav på digital information, distribution och kontroll så kan vi anpassa tjänsten till just era behov. Detta sker genom analys och anpassning av våra tjänster till olika typer av lösningar för intern adminstration och hantering som passar bäst för just er organisation.

Punktlig Service


Våra specifika tjänster är lämpliga för organisationer eller avdelningar som har några få dokument att digitalisera eller, som när de väl blivit virtualiserade, inte kräver något större underhåll eller administration. De är idealiska för små företag och avdelningar med begränsade personalresurser.

Tjänst för operativ esternalisering (outsourcing)


I denna typ av kontrakt så loggar man in till BHybrids plattform endast för att kontrollera resultat eller för att utföra mycket särskilda åtgärder då huvuddelen av det vanliga arbetet utförs av våra specialister. Detta möjliggör stt man besparar tiden för utbildning i hur plattformen fungerar och man deltar endast i den första aktiveringsprocessen och implementeringen som också styr hur man vill kommunicera med oss och våra rådgivare.

Tjänst för kunder som själva hanterar systemet


Vår plattform är mycket enkel att använda och eftersom den är mycket enkel att konfigura så tillåter den en justering av varje tjänst för varje användare så att den tillgodoser behoven för samtliga kunder.

Vi rekommenderar våra kunder att integrera den interna plattformen så att den kan bli motorn i utvecklingen av många processer som hjälper företag att minska motståndet mot förändringar bland anställda och förbättra de interna affärsprocesserna.

Kontrateringen av den av kunden hanterade plattformen kräver implementeringen av tjänsterna och i de flesta fall utbildningstillfällen. Vi erbjuder olika alternativ baserat på omfattningen av de kontraktet och på de tjänsterna som ni väljer att anförtro oss.

Aktivering utan implementering

Det är idealiskt för organisationer och avdelningar som har kvalificerad personal eller som har skaffat våra tjänster via en av våra partners så att de kan hantera uppgifterna för implementering.

Aktivering av express implementering

Det är idealiskt för organisationer som vill aktivera plattformen på avdelningsnivå och som har personal med vilja att lära sig och med ledarskap inom varje affärsområde.

Rådgivning för Aktiviering och Implementering

Lösningen är ideal för organisationer som önska aktivera plattformen på en mer övergripande organisatorisk nivå och som har medarbetare som bör ha olika typer av roller och olika mycket stöd och support för att göra en anpassad implementering.

In-House


Om ni inte har tid eller tillgänglig personal men p.g.a. betydelsen av plattformen vill integrera den i er affärsmodell så kan vi tillsammans med er studera möjligheten att skapa en In-House model som tillåter er att ha kontroll över systemet och de olika processerna inom er organisation och helt eller delvis integrerat.

 
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Laddar...
Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
Global Compact
ONHOFF