hybrid mailing  |  Emailutskick
 

Snabb digital distribution via e-mail med rapporter för uppföljning

 

Använd er av ett nytt sätt att skicka dokument, publikationer, kampanjer och annan typ av innehåll utan att behöva vara beroende av HTML-mallar eller bifogade filer
Massiva e-mailutskick kan vara enkla, snabba och lätta att följa upp med en för mottagaren smidigare åtkomst till det innehåll som skickats ut.


Användandet av bifogade pdf-filer i e-mail utskick har i många fall blivit ett problem eftersom det inte går att med säkerhet veta om de når mottagaren, om de öppnas eller om de blir lästa.

Användandet av pdf-formatet ökar kostnaderna för utskrift och konsumtionen av färgpatroner och papper.Vi hjälper er att


Spara tid. Genomför era utskick med endast tre klick
Automatisera avregistrering av kontakter
Reducera risken att era utskick hamnar i spam-filter
Uppnå målet med att ha en alltid uppdaterad databas med kontroll över studdsade och inaktuella e-mailadresser
Undvika utskick med bifogade filer
Få tillgång till statestik för analys för varje enskilt utskick
Egenskaper och användningsområdeEn bra lösning för e-mailutskick innebär att de är enkla att utforma och genomföra och att man sedan får tydlig och tillgänglig information för analys och uppföljning,Aviseringar för öppnade publikationer


Vad är bättre än att kunna kontakta en mottagare av ett utskick när den precis läst informationen och har den färskt i minne?

Med vår plattform så kan ni hantera aviseringar så att ni automatiskt får ett meddelande via e-mail eller sms när mottagaren i fråga har öppnat och läser ert utskick.Rapport avseende resultatet av era utskick


Att efter ett massutskick kunna göra en pro-aktiv uppföljning och kontakta de mottagare som tagit del av ert budskap innebär ökad försäljning och stora tidsbesparingar. Något som hittils har varit omöjligt.

För alla kontrollerade utskick så kan ni få information om de mottagare som har tagit del av era digitala publikationer/dokument och dessutom veta vad det är som de har läst.


En korrekt hantering av kontaktdatabaser är grunden för att er intern-, extern- och marknadskommunikation skall bli en framgång och ge resultat.BHybrid hjälper er att skydda, rensa, validera, förbättra och kontrollera era databaser och samtidigt efterleva även de striktaste regleringarna rörande personuppgifter.

Att samla på sig kontaktinformation utan att kontrollera dess kvalité, uppdatera den, kontinuerligt rensa bort inaktuell data, organisera den eller använda metoder för ytterligare insamling kommer förr eller senare att innebära problem.

Detaljerade rapporter för varje enskilt utskick


Få reda på varifrån, när vad och vem som öppnar och läser det innehåll som ni skickat ut i era massutskick


Rapport om de e-mailadresser som utskicket nått fram till, de som returnerats (studdsat) och de mottagare som är intresserade
Få kvalitativ data rörande mottagare av era marknadsföringskampanjer
Få information om hur framgångsrika era kampanjer verkligen är
Få kvalificerad statistik rörande graden på hur mottagarna interagerar med era utskick
Få tillgång till information om öppnade e-mail
Få reda på vem som har läst vad

De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF