hybrid contacts
 

Smidig hantering av kontakter, mottagare av utskick och prenuemeranter oavsett språk eller land

 
HybridContacts ger er en smidig hantering av kontaktdatabaser som innehåller flera olika intressentgrupper via BHybrids moln-tjänst som även tillåter uppföljning av mottagare och läsare på individnivå.

Aktiveringen av denna lösning innebär att ni kan skapa åtkomstskydd för era känsligare dokument eller betal-publikationer och göra mass-utskick genom att ladda upp en kontaktdatabas som ni som kund ansvarar för och där BHybrid fungerar som en partner som tillhandahåller verktygen för en effektiv hantering.Vi hjälper er att


Validera kvaliteten för era databaser och behålla dem uppdaterade
Förenkla ert arbete med ett system som tillåter er att automatiskt hantera dubletter och kvalitén på datan.
Kontrollera åtkomsten till data och de ändringar som gjorts i den av auktoriserade användare.
Få garanterad kontroll över modifieringar och uppdateringar.
Utöka era databaser eller komplettera dem med ny data och information
Efterleva lagar för skydd av personuppgifter i majoriteten av länder globalt.
Hantera åtkomsten och exporteringen av kontaktdata med specifika kontrollfunktioner.
Få tillgång till historik om lästa utskick, data och innehåll om alla kontakter som finns i er databas.Egenskaper och användningsområde


Vi hjälper er att skydda, rensa, validera, förbättra och kontrollera era kontaktdadabaser så att de blir mer lönsamma samtidigt som ni efterlever även de mest strikta personuppgiftslagarna.

Att samla på sig kontaktinformation utan att kontrollera dess kvalité, uppdatera den, kontinuerligt rensa bort inaktuell data, organisera den eller använda metoder för ytterligare insamling kommer förr eller senare att innebära problem.

BHybrid tillåter er att hantera kontakter och intressenter för precis så många länder och språk som ni behöver. Detta kan användas av organisationer som önskar förbättra kvalitén på sina databaser och även vill ha en lösning som hjäpler till att hantera datan på ett juridiskt korrekt och hållbart sätt.Hantering av intressenter/stakeholders
Funktion för hantering av intressenter och stakeholders hjälper till att eliminera dubletter samtidigt som det öppnar upp nya kommunikationsmöjligheter.
Kontrollerad hantering
Kontakter som hanteras i BHybrid är skyddade och kan endast kommas åt, modifieras eller tas bort av auktoriserade användare vars rättigheter är uppdaterade och vars aktiviteter i systemet registreras i en loggbok.
Kontrollerad export av data
När man arbetar med databaser så är det a och o att ha en säker exporteringsprocess inte bara av juridiska skäl utan framför allt för att datan endast bör kunna hanteras av personer som är särskilt ansvariga. Därför omfattar vår plattform flera säkerhetsfunktioner för att undvika åtkomst som inte auktoriserats samt kontroll av data som exporteras ut från systemet.
Kvalitetskontroll av e-mail för varje individuell kontakt
Systemet för kvalitetskontroll av e-mail aktiveras vid varje utskick som görs via BHybrid vilket garanterar ett kontinuerligt underhåll av utskicken och kunskap om varför ett e-mail inte har levererats korrekt eller returnerats från en mottagare av utskicket.
Flexibel och snabb importering av data
Tillåter importering av data oavsett hur den är strukturerad så att man undviker manuellt arbete för att justera och ändra den information som man exporterar från sin aktuella databas/CRM-system.
Hantering av internationella kontakter
HybridContacts ger användaren alla möjligheter att ladda upp och jobba med kontakter med olika språk och i olika länder vilket är extra viktigt för exportföretag, multinationella organisationer eller företag i länder med flera olika officiella språk.
Hantering av avregistreringar
HybridContacts har även ett kontrollsystem för hantering av kontakter som begärt att bli avregistrerade från datbasen i samband med e-mailutskick. Kvalitén på e-mailutskicken kontrolleras också varje gång ett sådant genomförs vilket möjliggör en kontinuerlig, pro-aktiv kvalitetskontroll.
Hantering av ansvarighetsroller för olika kontakter i databasen
Kvalitetskontrollen för e-mailutskicken och systemet för åtkomstkontroll till dokument och publikationer kan utnyttjas ytterligare om det kombineras med fler interna användare. Dessa användare kan knytas till olika roller som gör det möjligt att effektivare underhålla och korrigera kontaktdatabasen, hantera försäljnigsmaterial och marknadskommunikation och automatisera flera olika interna funktioner i er organisation.


AnvändningsområdenÅtkomstkontroll för publikationer och dokument

Skydda era publikationer och dokument med individuella inloggningar för att endast personer som ni vill skall komma åt innehållet får tillgång till det.

Kontrollerade och analyserbara massiva e-mailutskick

En korrekt hantering av kontaktdatabaser är avgörande för att uppnå en framgångsrik intern-, extern- och marknadskommunikation.

Privata dokumentportaler

Dela era innehåll på ett säkert sätt och ge endast era intressenter åtkomst till grupper av dokument/publikationer så att de kan konsultera dem.

De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF