hybrid content distribution  |  Kontroll av utdelning och leverans av innehåll
 

Kontroll av distribution och leverens av tryckt och digitalt material

 

Presentation, Katalog, Kommersiell broschyr, Prislista, Manual, Juridiskt dokument, Kommersiell Offert, Whitepaper, Företagsmagasin, Rapport, Bulletin/Nyhetsbrev, ...

Genom att använda den här tjänsten så kan ni hantera följande:
Individuell, personlig kontroll av leveransen/utdelningen av tryckt kampanjmaterial.
Personlig distribution av digitalt innehåll.
Auktorisera en eller flera kollaboratörer att distribuera innehåll.
Genomför kontrollen via vilken typ av enhet som helst: dator, tablet eller smartphone.
Ni kan hantera säkerheten för era trycksaker och hjälpa era säljare och distributörer att kontrollera vem som tar emot och tar del av det tryckta materialet och vem som tar emot det digitala.

1 Insamling av information

För att hålla reda på vem som delar ut/levererar ert innehåll


Era samarbetspartners kan logga in till distributionssystemet via datorer, surfplattor eller smartphones.

Ni kan skriva in informationen om personerna som ni delar ut material till och spara den i en databas så att ni vid framtida tillfällen inte behöver registrera deras information på nytt vilket både sparar till och förbättrar kvalitén på datan.


2 Dela och distribuera
Ni kan för varje kontakt indikera om ni har delat ut trycksaker och/eller digitalt innehåll.


Kontrollera distributionen av tryckt material


Ni kommer att få information om hur många exemplar av varje trycksak som har delats ut till varje person och när det har skett.


Kontrollera distributionen av digitalt material


På ett enkelt och snabbt sätt så kan ni markera vilket innehåll som ni vill kunna dela ut i digitalt format så att detta skickas direkt via email.

Mottagaren av mejlet kommer inte att behöva ladda ner någon fil utan istället kommer man snabbt och direkt åt innehållet via en länk utan att behöva vänta oavsett var man är eller vilken enhet som man använder.

Spara tid. Genomför era utskick med endast tre klick
Automatisera avregistrering av kontakter
Reducera risken att era utskick hamnar i spam-filter
Uppnå målet med att ha en alltid uppdaterad databas med kontroll över studdsade och inaktuella e-mailadresser
Undvika utskick med bifogade filer
Få tillgång till statestik för analys för varje enskilt utskick
3 Kontrollera

Kontrollera hur stor del av trycksakerna som har delats ut av era medarbetare.


Få reda på när en av era medarbetare har fått slut på någon av sina tilldelade trycksakerna för att på så sätt kunna ge hen fler exemplar.

4 Analysera

Egenutvecklat och integrerat Analysverktyg och statistik

Analysverktyget ger er statistik, data och unika rapporter i realtid rörande besökare, leads och kommunikationskanaler.
Nya värdefull information ger fler kvalitativa och kvantitativa argument för kommunikation och aktiviteter gentemot era intressenter via de kanaler som de själva använder.
Kalkyl för de besparingar och den reduktion av ert ekologiska fotavtryck som ni uppnått genom minskad användning av trycksaker.De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF