Branchlösningar
Detaljhandel
Marketing
Genom att använda digitala kataloger och brochyrer så fångar man sina kunders uppmärksamhet på ett effektivare sätt vilket leder till en ökad försäljning


Om ni dessutom kan göra det med mindre arbete än tidigare, då har ni en ideal lösning.


Få ut mesta möjliga av ert marknadsföringsmaterial och den kompetens som redan finns i er organisation för att kunna öka er försäljning via er hemsida och i era butiker.

Vi hjälper er att förbättra er on-line marknadsföring genom att använda de resurser som ni redan har tillgång till. Med digitalt marknadsföringsmaterial så sparar man många timmars arbete och förbättrar andelen kunder som läser erbjudanden och den tid som de ägnar åt att ta åt sig informationen om era produkter och tjänster.

Vi hjälper er att distribuera det material som ni redan förfogar över i ett interaktivt format som förbättrar kommunikationen med kunderna, sparar pengar och tillåter er att reducera effekten på miljön eftersom ni samtidigt kan dra ner på er pappersförbrukning.

mer information
Automatisera publiceringen av era erbjudanden i olika kanaler med en inbyggd kontroll över när material går från aktuellt och publicerat till inaktuellt och arkiverat


Kontrollera era kampanjer centrakt och genomför distributionen av dem i flera olika kanaler.


Pro-aktiv distribution:
E-mail, SMS, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn

Re-aktiv distribution:
Web, Intranet, Tryckt material, Visitkort, APPs


mer informationInternkommunikation/Personalavdelning
Når ni inte ut med er kommunikation till anställda delvis därför att de inte har tillgång till e-mail?


Ett aktuellt problem rörande internkommunikation i företag som har många anställda utan direkt tillgång till ett personligt e-mailkonto är att de meddelanden som man skickar ut internt når ytterst få av de tänkta mottagarna. Tack vare vår nya lösning så kan varje medarbetare smidigt komma åt informationen genom ett visullt, kontrollerat och alltid uppdaterat medie.
Har ni problem med att nå ut digitalt med stora och strategiskt känsliga interna dokument på ett snabbt och säkert sätt?


För att kunna genomföra kommunikationen så räcker det med att använda de dokument och publiaktioner som ni redan producerar. Förbättra komunikationen, spara kostnader och framför allt dyrbar arbetstid. Dessutom så förbättrar det den interna arbetsmoralen genom att gemensamt kunna arbeta mot samma mål i hela företaget.

Med samma system så kan man också hantera kommunikationen externt via websidor, e-mail, sociala nätverk etc.


De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF