hybrid businesscard  |  Digitalt FöretagsID
 

Utveckla era visitkort och email-signaturer och öppna samtidigt upp en ny kommunikationskanal med era intressenter

 

En lösning som passa samtliga anställda och kollaboratörer, både när det kommer till försäljning och andra avdelningar av er organisation.

Ge era medarbetare tillgång till ett system som tillåter dem att visa dynamisk information och hela tiden komma åt aktuella och uppdaterade uppgifter.
Utnyttja ert tryckta material och göra det tillängligt via era visitkort, på så sätt sparar ni även kostnader för tryck och distribution.
Göra det enklare för mottagarna av visitkorten att kunna ta kontakt med innehavaren av visitkortet i efterhand.
Möjliggöra för mottagarna av visitkorten att lägga till kontaktinformation direkt bland sina kontakter i mobilen.
Knyta era kort till sociala nätverk som er organisation använder.


Central hantering av Digital Företags ID


Tillåter utvecklingen av traditionella verktyg och processer som fram tills idag inte integrerats med nyare teknologi och lösningar. Centralisera hanteringen av den Digitala Företags-ID:en för anställda och kollaboratörer i olika kanaler och underlätta på så sätt er kommunikation via:

Företags-visitkort, tryckta/digitala
Email-signaturer (olika funktioner)
Personliga profiler (t.ex. LinkedIn)
Kontakta-menyn på websidan eller lagpresentation

Allt kommer till samma slutmål men hur det hamnar där varierar


En kombination av olika teknologier och lösningar som tar hänsyn till alla typer av mottagare av information, från de mer traditionella till de mer teknologiskt insatta.
Utveckling av Kanaler och lönsamhet för Innehåll


Tillåter er att göra ert innehåll lönsammare och mer tillgängligt samt reducera mass kommunikation och istället få nya möjligheter till one2one kommunikation.

Integrera åtkomsten via QR-koder och kort-URL:er och skapa nya förenklade möjligheter för mottagarna av informationen.

Tillåter er att ge specifika personer åtkomst till ert innehåll (broschyrer, kataloger, kampanjer etc.) och förbättra kvalitén er kommunikationen samtidigt som ni minskar användningen av mer påträngande kommunikaitonskanaler.Egenutvecklat och integrerat Analysverktyg och statistik

Nya värdefull information ger fler kvalitativa och kvantitativa argument för kommunikation och aktiviteter gentemot era intressenter via de kanaler som de själva använder.
Åtkomst till distributions-ranking för Digitala Visitkort och övrig information för digitalt innehåll som tidigare inte funnits tillgänglig.
Kalkyl för de besparingar och den reduktion av ert ekologiska fotavtryck som ni uppnått genom minskad användning av trycksaker.
De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF