Funktonella och Avdelnngspecifika Lösningar

Företagskommunikation


Vill ni snabbt kunna dela med er grupper av publikationer till specifika personer på ett säkert sätt, förhindra otillåten spridning och samtidigt förbättra åtkomsten för tilltänkta läsarna?

Pdf-filer är omöjliga att ha kontroll över i samma stund som de skickas eller laddas ned. Såväl intranät som extranät bidrar till att felinformera sina användare eftersom man inte kan styra vare sig användandet av den publicerade informationen eller kontrollera vem som läser vad.

BHybrid erbjuder lösningar som tillåter våra kunder att på egen hand hantera, organisera och visa dokument och publikationer med kontroll över åtkomst till och, om nödvändigt, änvändingen av dem.

Tack vare denna lösning, som i hög grad går att anpassa till olika behov, så kan vi presentera nya metoder för styrd distribution av information och hjälpa er att kommunicera effektivare med era interna och externa intressenter.

mer information

Få tillgång till information om vad, när och vem som besöker och läser era dokument

Med hjälp av BHybrids egna analysverktyg så kan ni få full kontroll över alla era dokument som konsulteras av era intressentgrupper så att ni hela tiden kan vara informerade om vem som har tagit del av ert innehåll så väl som t.ex. geografisk statistik, teknisk information om operativsystem och vilka enheter som era läsare har använt sig av.

mer information

Har ni behov av att hitta relevant information bland många olika dokument på kort tid och med större träffsäkerhet?

Vårt system tillåter er att hitta vilket innehåll som helst i en grupp av publikationer eller dokument på nolltid och komma åt den information ni sökt direkt på sidnivå där texten för sökträffen finns.

Tack vare vår egenutvecklade sökfunktion som är specialiserad för indexering av digitala publikationer och dokument så kan ni automatiskt söka bland mängder av dokument av alla typer och storlekar samtidigt. Dessutom så får ni direkt tillgång till alla de sidor där sökträffarna finns utan behov av att ladda ner filerna och därmed förlora kontrollen över era orginal.

mer information

Har ni periodiska publikationer som ni fortfarande publicerar manuellt på er websida?

Vill ni automatisera publiceringsprocesserna och förbättra åtkomsten till era publikationer och dokument?

Med BHybrid så kan ni uppdatera ert innehåll på några få sekunder utan att vara beroende av tredje part. Dessutom kan ni minska arbetsbördan för er webmaster och förbättra det visuella så väl som det operativa arbetet med digitalt innehåll med hjälp av automatiserad webpublicering av aktuella och arkiverade publikationer.

mer information

Vill ni kunna spara tid och kontrollera distributionen av publikationer och dokument via e-mail utan att använda bifogade filer?

Vet ni att de främsta motiven till att utskick fastnar i spam-filter är inkorrekt layout av e-mailen?
Vet ni hur mycket tid och pengar som går åt när ni gör utskick med bifogade filer, måste designa en e-mail layout på ett 100% korrekt sätt eller vill kunna kontrollera resultatet och effektiviteten av en e-mailkampanj?
Vet ni om att när ni använder IT-system i ert dagliga arbete samt de allra vanligaste e-mail klienterna så tillåter de er inte att efterfölja personuppgiftslagar vid utskick?
BHybrid tillhandahåller ett system för utskick av e-mail som tillåter er att utnyttja alla typer av innehåll utan att behöva använda HTML-mallar. Tack vare vår egna lösning som integrerar digitaliserade publikationer vars format i sin tur kan anpassas på förhand så kan vi garantera en både snabb men också optimerad kommunikation.

Tack vare den enkla layout-processen så öppnas möjligheter att snabbt kunna genomföra anpassade utskick till en eller flera olika målgrupper med bara 3 klick. Detta eliminerar också tidsödande arbete med HTML-mallar samt import och export av kontaktdatabaser. Vi hjälper er att utveckla era nuvarande processer så att ni kan jobba mer effektivt och automatiskt efterleva lagar och regler rörande personuppgifter och anti-spam.

mer information

De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF