Automatisering av processer för Internkommunikation
PM, Bulletin/Nyhetsbrev, Intern tidning, Interna regler, Rekryteringsplan, Internmanual, Organisationspolicy, ...

Spara tid i processen för att publicera ert innehåll på ett säkert sätt, optimera tillgängligheten till informationen som ni genererar och förenkla kommunikationen med era målgrupper.

Ladda upp
Digital konvertering
Visa
Fungerar i alla enheter
Publicera
Web/Intranet
Kommunicera
E-mailing1. Hantera innehåll

Förbättra åtkomsten och läsbarheten för era digitala publikationer och dokument


HybridPublication kan på bara några minuter konvertera alla typer av pdf-filer till ett format som är enkelt tillgängligt via en URL-länk och som inte kräver någon nedladdning

Tack vare virtualiseringen så kan ni förbättra intrycket och upplevelsen för ert digirala innehåll och samtidigt göra så att läsarna kommer åt det på bara ett par sekunder oavsett var dem befinner sig eller hur stor publikationen är

Byt ut innehåll i HTML och PDF mot vårt format som är enkelt att skapa, hantera och komma åt för läsare och mottagare och se omedelbara resultatförbättringar.

se demo


2. Visualisera grupper av innehåll

Har er organisation ett intranät för att dela intern information?


Ja:

Byt ut anonyma och ofunktionella listor på pdf-filer mot visuella och personligt anpassade bokhyllor

Nej:

Aktivera privata och säkra Datarooms för att dela med er av information till medarbetare och anställda på ett enkelt och säkert sättTack vare denna snabba, visuella och användarvänliga lösning så kommer pdf-listor med nedladdningsbara filer snart att tillhöra det förgångna

Vem som helst kan, utan behov av särskild IT-kompetens, skapa, designa och välja ut innehåll i form av digitala publikationer och dokument. Detta leder samtidigt till att man sparar tid med hjälp av vår automatiserade publiceringsprocess.


3. Sök

Förbättra sök av information bland multipla digitala dokument och publikationer


Med vår plattform kan du med ett enda klick söka information i en grupp bestående av flera olika publikationer eller dokument.

Vårt nya system tillåter er att hitta innehåll på bara några sekunder och få tillgång till informationen på de specifika sidorna i publikationerna där informationen finns.4. Kommunicera

Genomför massiva e-mailutskick med endast 3 klick


Genomför er kommunikation via e-mail med era målgrupper på ett snabbt och enkelt sätt genom att utnyttja det innehåll som ni redan tar fram och skapar.

Använd er av ett nytt sätt att skicka dokument, publikationer, kampanjer och annan typ av innehåll utan att behöva vara beroende av HTML-mallar eller bifogade filer.

Användandet av bifogade pdf-filer i e-mail utskick har i många fall blivit ett problem eftersom det inte går att med säkerhet veta om de når mottagaren, om de öppnas eller om de blir lästa.

Användandet av pdf-formatet ökar kostnaderna för utskrift och konsumtionen av färgpatroner och papper.


Spara tid. Genomför era utskick med endast tre klick
Undvika utskick med bifogade filer
Få tillgång till statestik för analys för varje enskilt utskick5. Analysera

Analys, kontroll, aviseringar, spårbarhet och statistik i realtid för digitalt innehåll


Få reda på var, när, vad och vem som besöker och konsulterar era publikationer och dokument

BHybrids egna analysverktyg tillåter en automatisk insamling av information rörande innehåll, besökare, geografisk statistik, mobila enheter och de kanaler som besökarna kommer via etc.

Tjänsterna för analys och kontroll av information tillåter er att definiera era KPI:er och aktivera strategier som är baserade på pro-aktiv intern eller extern kommunikation.

Kvalitets kontroll av information
Hantering av infoxification

Att ha en automatisk kontroll över analytisk information för digitala dokument i varje ögonblick tillåter er att få helt ny information som tidigare inte varit möjlig att ta del av.

Få information om hur framgångsrika era kampanjer verkligen är
Få information om kvalitén på ert innehåll
Få kvalificerad statistik rörande graden på hur mottagarna interagerar med era utskick
Få reda på vem som har läst vad

Ger konkreta lösningar
Förbättra åtkomsten till era publikationer och dokument samt gör era trycksaker mer lönsamma

Hantera Digitala Företags ID för era medarbetare och förbättra deras visitkort och email-signaturer

Automatisera uppdateringen av innehåll på intranät och i Datarooms

Skydda ert innehåll genom att undvika att filer behöver flyttas digitalt mellan olika personer och genom att bestämma vem som har åtkomst till det

Hantera er kontaktdatabas på ett sätt som efterlever personuppgiftslagar och regleringar.

Genomför e-mailutskick på minsta möjliga tid och utan behov av att designa detGe ert innehåll nytt liv. Förbättra er kommunikation. Återta kontrollen över er information.Kontakta oss


De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF