Funktonella och Avdelnngspecifika Lösningar

Försäljning


Kontroll av distribution och leverans för digitalt material

Majoriteten av alla organisationer investerar väsentliga summor på trycksaker trots att de saknar verktygen för att beräkna avkastningen på dessa investeringar.


Ni kan hantera säkerheten för era trycksaker och hjälpa era säljare och distributörer att kontrollera vem som tar emot och tar del av det tryckta materialet och vem som tar emot det digitala.

Få insikt i vem, när, var och hur era trycksaker används och av vilka av era medarbetare som de har delats ut av.
Distribuera samma innehåll digitalt på ett integrerat sätt.
Förenkla åtkomsten till systemet för era medarbetare och partners via dator, surfplatta eller smartphone.
Få tillgång till aviseringar och rapporter med information som hittills inte varit tillgängligt.


mer information

Vill ni kunna kontakta de prospekt som är mest intresserade av ert erbjudande efter att ha skickat ut en e-mailkampanj till tusentals mottagare?

Ett problem som många säljorganisationer och marknadsförare inom B2B upplever förnärvarande är att effektivt och aktivt kunna följa upp massiva e-mailkampanjer.

Våra kunder har redan kunnat öka andelen nya kunder från e-mailkampanjer tack vare en pro-aktiv uppföljning som hittils varit omöjlig.

Vi hjälper profesionella marknadsförare inom B2B att alltid kunna vidarebefordra och kontakta de leads som är resultaten av ett e-mailutskick, har visat ett intresse och fortfarande har erbjudandet färskt i minne.

Vi hjälper er att:

Möjliggör en pro-aktiv uppföljning av massiva e-mailkampanjer.
Tillåter er att förbättra uppföljningen av individuella leads vilket är avgörande för att kunna omvandla dem till kunder.
Spara tid genom att använda befintligt marknadsföringsmaterial och slipp det annars nödvändiga layoutarbetet för era e-mail.


mer information

Vill ni öka antalet kunder och genomförda affärer i samband med mässor?

Effektiv uppföljning av leads från mässor


Våra kunder har redan lyckats öka sin försäljning relaterad till mässor då man vet vilket lead som man skall ta kontakt med först när mässan väl är över.

En av de viktigaste utmaningarna när man deltar på en mässa eller andra typer av event är att göra en bra uppföljning av de kontakter som man har fått under mässan så att man genererar nya kunder och uppnår konkreta säljmål. Detta hjälper även säljare som redan har nått en punkt där man helt enkelt inte har tid över för att kunna göra mer och på så sätt uppnå bättre resultat. Våra kunder kan uppnå bättre säljresultat eftersom de vet vilka kontakter som är mest intresserade och därför också vem de bör kontakta först efter t.ex. en mässa och kan på så sätt nå helt nya lönsamhetsnivåer.

Med våra digitala visitkort som även ger direkt åtkomst till marknadsföringsmaterial så kan era säljare alltid ha olika typer av kommunikationskanaler tillgängliga för att nå sina leads och kunder. Dessutom får era medarbetare på marknadsavdelningen tillgång till analysinformation för att kunna förbättra er kommunikation och öka er försäljning.

Undvik att era säljare skall behöva bära med sig tunga kataloger och brochyrer. Omvandla era visitkort till ett nytt medie för utdelning och spridning av information och marknadsföring.

Ert innehåll är alltid tillgängligt och uppdaterat.


Användbart för så väl det dagliga arbetet som för mässor, event och presentationer. Både era medarbetare och partners kan dra nytta av den här lösningen.

mer information

De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2023. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF