Automatisering av processer för Finansiell Kommunikation


Lönsamhetsrapporter, Investeringsbroschyr, Bakgrundsflik, Portföljsammansättning, Förvaltningsberättelse, Investeringspolicy, Reglering av investeringar, ...

Ladda upp
Digital konvertering
Visa
Fungerar i alla enheter
Publicera
Web/Intranet
Dela och distribuera
E-mailing

Spara tid i processen för att publicera ert innehåll, optimera tillgängligheten till informationen som ni genererar och förenkla kommunikationen med era målgrupper.

Förbättra åtkomsten till era publikationer och dokument
Spara värdefulla arbetstimmar genom att automatisera pubiceringsprocessen av ert innehåll
Hantera er kontaktdatabas på ett sätt som efterlever personuppgiftslagar och regleringar.
Bibehåll informationen om era målgrupper uppdaterad och få full kontroll över inaktuella/felaktiga e-mailadresser
Undvika utskick med bifogade filer
Genomför e-mailutskick på minsta möjliga tid

1 Skapa

Förbättra åtkomsten och läsbarheten för era digitala publikationer och dokument


HybridPublication kan på bara några minuter konvertera alla typer av pdf-filer till ett format som är enkelt tillgängligt via en URL-länk och som inte kräver någon nedladdning

Tack vare virtualiseringen så kan ni förbättra intrycket och upplevelsen för ert digirala innehåll och samtidigt göra så att läsarna kommer åt det på bara ett par sekunder oavsett var dem befinner sig eller hur stor publikationen är


2 Visa

Byt ut anonyma och ofunktionella listor på pdf-filer mot visuella och personligt anpassade bokhyllor


Tack vare denna snabba, visuella och användarvänliga lösning så kommer pdf-listor med nedladdningsbara filer snart att tillhöra det förgångna

Vem som helst kan, utan behov av särskild IT-kompetens, skapa, designa och välja ut innehåll i form av digitala publikationer och dokument. Detta leder samtidigt till att man sparar tid med hjälp av vår automatiserade publiceringsprocess.


3 Sök

Förbättra sök av information bland multipla digitala dokument och publikationer


Med vår plattform kan du med ett enda klick söka information i en grupp bestående av flera olika publikationer eller dokument.

Vårt nya system tillåter er att hitta innehåll på bara några sekunder och få tillgång till informationen på de specifika sidorna i publikationerna där informationen finns.

Integrera vår lösning för informationssök med sökfunktionen för er hemsida och låt era besökare ta del av informationen via ett och samma verktyg.
Inkludera sökfunktionen i bokhyllor som bäddas in direkt på er hemsida


4 Dela och distribuera

Genomför massiva e-mailutskick med endast 3 klick


Genomför er kommunikation via e-mail med era målgrupper på ett snabbt och enkelt sätt genom att utnyttja det innehåll som ni redan tar fram och skapar.

Använd er av ett nytt sätt att skicka dokument, publikationer, kampanjer och annan typ av innehåll utan att behöva vara beroende av HTML-mallar eller bifogade filer.

Användandet av bifogade pdf-filer i e-mail utskick har i många fall blivit ett problem eftersom det inte går att med säkerhet veta om de når mottagaren, om de öppnas eller om de blir lästa.

Användandet av pdf-formatet ökar kostnaderna för utskrift och konsumtionen av färgpatroner och papper.Spara tid. Genomför era utskick med endast tre klick
Automatisera avregistrering av kontakter
Reducera risken att era utskick hamnar i spam-filter
Uppnå målet med att ha en alltid uppdaterad databas med kontroll över studdsade och inaktuella e-mailadresser
Undvika utskick med bifogade filer
Få tillgång till statestik för analys för varje enskilt utskick


5 Analysera

Egenutvecklat och integrerat Analysverktyg och statistik

Analysverktyget ger er statistik, data och unika rapporter i realtid rörande besökare, leads och kommunikationskanaler.
Nya värdefull information ger fler kvalitativa och kvantitativa argument för kommunikation och aktiviteter gentemot era intressenter via de kanaler som de själva använder.
Kalkyl för de besparingar och den reduktion av ert ekologiska fotavtryck som ni uppnått genom minskad användning av trycksaker.

  Vill du veta mer?


De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF