Funktonella och Avdelnngspecifika Lösningar

Marketing


Vill ni effektivisera och optimera hanteringen, organiseringen och distributionen för allt ert marknadsföringsmaterial?

Vi hjälper er att förbättra er onlinemarknadsföring genom att använda de resurser som ni redan har tillgång till. Med digitalt innehåll så sparar man arbetstimmar, förbättrar andelen kunder som läser era kampanjer och tiden som de ägnar sin uppmärksamhet åt dem.

Med de avancerade bokhyllorna så löser man även problemet med att kunna söka efter produkter bland många olika kataloger och presentera produktutbudet på ett åkomstvänligt och effektivt sätt.

mer information

Vet ni att det är möjligt att utnyttja era trycksaker och öka lönsamheten för dem genom att digitalisera dem med hjälp av HybridPublication?

Genom att digitalisera traditionellt tryckmaterial så hjälper vi er att nå ut till hela er målgrupp som läser papperspublikationer men som också har tillgång till digitala, interaktiva medier vilka tillåter er att berika ert innehåll och ge det nya dimensioner.

Tack vare analysinformation och kontrollsystem som integreras automatiskt så kan ni om ni vill förbättra er information och kombinera statistik för olika kanaler. Genom att göra det med hjälp av våra tjänster så kan ni sammanställa data och få en bättre bild över tiotals olika kommunikationskanaler i olika länder och marknader.

mer information

Vill ni föbättra avkastningen för era kampanjer och få reda på vilka reultat de genererar i realtid?

Att förbättra uppmärksamheten som era kunder ägnar era kampanjer och tiden som de dedikerar ert marknadsföringsbudskap och dessutom få reda på vad de söker i ert produktutbud är idag möjligt tack vare åtkomsten till information om bl.a. vilka sidor och sektioner de läser och vilka länkar de klickar på.

mer information

Vill ni kunna hantera innehåll på er web på ett bättre sätt samtidigt som ni minskar arbetsbördan för er webmaster?

Hantera innehåll på er websida på ett snabbt och enkelt sätt.
BHybrid tillåter er att integrera systemen för organisering och visualisering av dokument och publikationer i digitala bokhyllor och i individuella format som kan integreras i ert intranät, extranät och websidor.

Komplementera er websida med doku-centriska system med hjälp av våra tjänster för hantering av innehåll som gör det möjligt för er att publicera all typ av information och komplementera er CMS-verktyg för att kunna utnyttja publikationerna och dokumenten som ni i dagsläget måste ladda upp och uppdatera manuellt. Tack vara den här lösningen så kan ni distribuera innehåll på en eller tiotals websidor samtidigt.

mer information

Vill ni spara tid genom att automatisera publiceringsprocessen av innehåll på er hemsida och presentera information till era målgrupper som alltid är uppdaterad?

Automatisera publiceringsprocessen för era kampanjer, nyheter och event i olika digitala kommunikationskanaler som även inkluderar en automatisk kontroll över borttagningen av inaktuell information.

Den här lösningen kan börja att användas på bara ett par minuter i vilken affärsverksamhet som helst och av vem som helst utan tidigare IT kunskap. Ni har full frihet att kunna presentera information, modifiera den, uppdatera den samt göra den temporärt eller permanent oåtkomlig för era läsare. Funktionerna i användarkontot är både enkla och användarvänliga.

mer information

Vill ni komma åt information som tillåter er att får djupare kunskap om era intressenter i realtid?

Centaraliserad administration och oberoende kontrolluppgifter för användningen av ert innehåll i er marknadsföringskommunikation i traditionella och on-linekanaler,

Med BHybrid så kan ni skapa en karta över era intressenter som tillåter er att aplicera den kunskap som ni förskansat er via analysverktyget både i försäljningssyfte men även för era egna rutiner i samband med ert kommunikationsarbete med BLT (below the line). Detta gör att ni kan integrera ROI-mål i ert arbete som tillåter er att bättre hantera era resurser och bättre distribuera dem mellan olika kommunikationskanaler vilket i sin tur hjälper er att fördela er budget på ett mer rationellt sätt baserat på era kunder. Detta leder i slutändan till att rätt mängd resurser bättre fördelas mellan on-line, off-line och Hybridlösningar.

mer information

Vill ni kunna utnyttja traditionella produktkataloger och brochyrer på er websida för att bättre kunna fånga era kunders uppmärksamhet och öka er försäljning?

Vi erbjuder er en lösning som tillåter er att förbättra er online-marknadsföring genom att använda redan tillgänglida tryckta resurser på er websida.

Marknadsföringsmaterialet som ni skickar till tryck kan ni även digitalisera vilket i sig självt sparar många arbetstimmar. Tack vare våra click2buy lösningar så kan ni dessutom omvandla materialet till ett nytt verktyg som ökar er försäljning.

mer information

Vill ni presentera era kataloger på ett interaktivt sätt i en eller flera av era butiker?

Era tryckta kataloger och produktblad kan också presenteras i ett dyamiskt och digitalt storformat eller i interaktiva lösningar baserat på HybridBookshelf.

Ni kan presentera dem i en eller tiotals olika försäljningsställen vilket förbättrar er kommunikation med era kunder samtidigt som ni sparar både pengar och tid. Dessutom så reducerar ni miljöpåverkan med mindre transporter, lager och minskad pappersförbrikning.

mer information

Vill ni konvertera era Digitala ID till en ny digital kommunikations- och distributionskanal för era publikationer?

En ny marknadsföringskanal där ert innehåll alltid är tillgängligt och uppdaterat.

Lösningen Digitalt FöretagsID tillåter er att organisera digitala visitkort för era medarbetare i ett eller flera olika företag i olika länder, med olika språk, kontor, befattningar och avdelningar på ett överanskande enkelt sätt.

Användbart för så väl det dagliga arbetet som för mässor, event och presentationer. Både era medarbetare och partners kan dra nytta av den här lösningen.

mer information

De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF