hybrid publication  |  Digitala publikationer
 

Skapa, publicera och distribuera digitala och interactiva dokument och publikationer

 

Förbättra kommunikationen för ert digitala innehåll genom att byta ut PDF-filer mot ett format som förbättrar både tillgänglighet och kontroll.

Ladda upp
Digital konvertering
Berika
Interaktivitet
Publicera
Fungerar i alla enheter
Dela och distribuera
Multi-kanal

Vi hjälper er attSpara tid genom att automatisera publiceringsprocessen av ert innehåll
Tilllgängligt i alla typer av enheter: PC, Mac, surfplattor och smartphones
Distribuera era publikationer och dokument helt utan behov av nedladdningar
Få full kontroll över användningen av ert innehåll och era orginal
Förbättra er image med ett mer attraktivt och tillgängligt format
Öka hållbarheten genom att kontrollera möjligheterna för utskrift och nedladdning
Nå ut till era målgrupper genom en effektiv hantering och via många olika kanaler
Få reda på varifrån, när, vad och vem som öppnar och läser ert innehåll

se demo


ExempelEgenskaper och användningsområde
Skapa digitala publikationer


Vi hjälper våra kunder att förenkla åtkomsten till digitala publikationer och dokument som de själva producerar.

HybridPublication kan på bara några minuter konvertera alla typer av pdf-filer till ett format som är enkelt tillgängligt via en URL-länk och som inte kräver någon nedladdning

Display


HybridPublication erbjuder ett snabbt och användarvänligt format för digitala publikationer och dokument.

Göra displayen till er egen med flexibel layout
Flerspråkig
Tillgänglig i mobila enheter (laptop, surfplatta, smartphone)
Tillgång till innehåll på någon sekund

Attraktivare interaktivt innehåll


Vi ger våra kunder ett lättanvänt system med många olika möjligheter för att göra läsupplevelsen rikare. Genom att förbättra interaktiviteten så får ni fler läsare som ägnar mer tid åt ert innehåll.

Automatisk detektering och skapande av länkar
Enkelt skapande av interaktiva funktioner

Förbättra navigerbarheten


Enkelhet och användarvänlighet är något som genomsyrar HybridPublication, även när det kommer till att skapa innehållsförteckningar. Sektioner och undersektioner skapar en smidig läsning av stora publikationer vilket är extra viktigt för läsning i surfplattor och smartphones.

Automatisk importering av table of contents från pdf-filer
Manuellt skapande av innehållsförteckningar, sektioner och undersektioner

Förbättra åtkomsten till era publikationer och dokument


Med HybridPublication finns möjligheten att göra sitt innehåll tillgängligt i samtliga digitala kommunikationskanaler via datorer och mobila enheter.

URL: använd er egna domän
Kort URL
Auto-genererade QR-koder
Effektiv hantering av stora mängder dokument och publikationer


För att kunna publicera olika typer av digitala publikationer så krävs ett användarvänligt och effektivt verktyg som tillåter er att fördela hanteringen mellan flera användare från olika organisatoriska avdelningar och för olika varumärken. Eftersom HybridPublication erbjuder just detta så är det en lösning som kan användas i många olika syften och branscher (se nedan).

Marketing
Intern kommunikation
Organisation och interna rutiner
Trade Marketing
Finansiell- och företagskommunikation
Kunskapshantering
Retail Marketing
Kommunikation med media och press
Utbildning
Försäljning
Innehåller Annonser
Personal- och kundtidningar
Individuella och periodiska publikationer


HybridPublication hjälper er att få ut det mesta möjliga av ert innehåll eftersom vi skiljer på individuella och periodiska publikationer och ger olika tjänster för dessa två format.

Individuella publikationer/dokument
Systemet tillåter uppladdning av innehåll och begränsning av åtkomsten tills det att innehållet är klart för publicering. När publiceringen är gjord så kan man ladda upp nya versioner för att snabbt och enkelt kunna behålla innehållet uppdaterat.
Presentationer
Kampanjer
Prislista
Broschyrer
Föredrag
Manualer
Juridiska dokument
Böcker
Offerter
. . .

Publicera periodiska publikationer
BHybrid erbjuder specifika verktyg för att hantera olika upplagor för en och samma publikation och underlätta skapandet, åtkomsten och organisationen av arkiv och bibliotek.
Kataloger
Företagspublikationer
Rapporter
Press releaser
Nyhetsbrev
Årsredovisningar
. . .

Publicering och distribution


On-line
Vi hjälper våra kunder att förenkla distributionen och spridningen av digitala publikationer via flera olika digitala kanaler.
Proaktivt:
Sociala medier
E-mail
SMS
Reaktivt:
Web/Intranet
Visitkort
CD/USB
Digital Signage
Intergrering i appar
SEO
Off-line
Vi tillhandahåller lösningar för administration, digitalisering och kontroll av distribution av trycksaker.
Tryckt material

Åtkomstskydd för icke-publikt innehåll


HybridPublications plattform möjliggör publicering av publikt innehåll men även av innehåll som kräver åtkomstskydd och möjligheten att bestämma vem som skall ha tillgång till vad.

Åtkomstskydd baserat på geografisk lokalisering
Åtkomstskydd baserat på mottagare
Åtkomstskydd baserat på typ av dokument/publikation

Programmering av åtkomst och publicering


HybridPublication löser utmaningen med att aldrig ha icke uppdaterade eller inaktuella publikationer på er hemsida genom att automatisera publiceringsprocessen.

Programera datum och klockslag då ni vill att en publikation skall publiceras eller tas off-line
Ställ in en omderigering av besökare till de publikationer som inte längre är aktuella till nyare upplagor
Ställ in en omderigering från en inaktuell publikation till en websida


Delegera skapandet av publikationer utan att förlora kontrollen över innehållet


Vi underlättar den kreativa processen för skapandet av ert innehåll genom att förenkla kommunikationen mellan formgivare, copyrighters, reklambyråer och ansvarig utgivare. Detta ger en effektivare administrering och en bättre analys av den resulterande publikationen.

Fjärr-uppladdning
Hantering av förhandsgranskning och bekräftandeAnalys, kontroll, aviseringar, spårbarhet och statistik i realtid för digitalt innehåll


Få reda på var, när, vad och vem som besöker och konsulterar era publikationer och dokument

BHybrids egna analysverktyg tillåter en automatisk insamling av information rörande innehåll, besökare, geografisk statistik, mobila enheter och de kanaler som besökarna kommer via etc.

mer information

Med våra lösningar så kan ni hantera både tryckt och digitalt innehåll samt administrera varje publikation, dokument, presentation eller marknadsföringsmaterial genom varje fas av dess livscykel.
Plattformen erbjuder skyddade och individuella användarkonton i molnet som garanterar säkerhet och kontroll för digitala publikationer och dokument. Tack vare det integrerade analysverktyget och distributionslösningar så kan innehåll både förbättras och spridas utan nedladdningar eller filöverföringar.
Hanteringen sker via ett privat användarkonto med reglerad åtkomst som tillåter skapande av olika användare med olika rättigheter. Detta möjliggör skapandet av olika roller för interna och externa användare som medverkar i skapandeprocessen.

De litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF