hybrid analytics
 

Analys, statistik och rapporter i realtid av innehåll, mottagare och kommunikationskanaler

 

Varje produkt, modul och del av BHybrid kan anslutas till HybridAnalytics för att kunna fånga in och registrera information för att sedan kunna jämföra det med information mellan moduler och tjänster och få ut mer värde från systemet.

Egenskaper och användningsområdeAnalys, kontroll, aviseringar, spårbarhet och statistik i realtid för digitalt innehåll


Få reda på var, när, vad och vem som besöker och konsulterar era publikationer och dokument

BHybrids egna analysverktyg tillåter en automatisk insamling av information rörande innehåll, besökare, geografisk statistik, mobila enheter och de kanaler som besökarna kommer via etc.

Få tillgång till både kvantitativ och kvalitativ analysinformation om läsare för att kunna ta strategiska beslut.

Att ha en automatisk kontroll över analytisk information för digitala dokument i varje ögonblick tillåter er att få helt ny information som tidigare inte varit möjlig att ta del av.

Individuella rapporter per publikation
Rapporter för jamförelse mellan publikationer
Rapporter per kategori av publikationer
Generella rapporter för samtliga publikationer
Rapporter per varumärke
Rapporter per marknad


Tjänsterna för analys och kontroll av information tillåter er att definiera era KPI:er och aktivera strategier som är baserade på pro-aktiv intern eller extern kommunikation.

Statistik för försäljnings- och marknadsanalys
Kvalitets kontroll av information
Hantering av infoxification
Detaljerade rapporter för var och en av era digitala kommunikationskanaler


Få tillgång till tillförlitlig data för alla digitala kanaler som sedan länge tillåter våra kunder att validera information från tredje part och få ytterligare en bild av hur ni bäst lägger upp nya stretagier, bekräfta teorier kring framtida aktioner och ta mer logiska beslut baserade på riktig statistik och information.

Få kvalitativ data rörande mottagare av era marknadsföringskampanjer
Få information om hur framgångsrika era kampanjer verkligen är
Få kvalificerad statistik rörande graden på hur mottagarna interagerar med era utskick
Få information om kvalitén på ert innehåll
Få reda på vem som har läst vadDe litar på oss
   
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Laddar...
  Onhoff © 2006-2024. All rights reserved. Juridisk information
  Global Compact
  ONHOFF